PRODUKTY

Porovnajte si formáty MFP dosky a OSB 3 dosky:

Viac o formátoch

     mfp_rovná_hrana       mfp_pero-drážka       
Prevedenie: ROVNÁ HRANA Prevedenie: PERO-DRÁŽKA
Formát:      2.500 x 1.250 mm Formát:      2.485 x 605 mm
Hrúbky:      12, 15, 18, 22, 25 mm Hrúbky:      15, 18, 22, 25 mm