ÚVOD

PREČO MFP DOSKA?
 
Výhoda MFP dosky oproti OSB -3 (najpoužívanejšia) doske v stavebníctve spočíva v:
–      Jej vyššej odolnosti voči vlhkosti oproti OSB-3 doske
–      Jej vyššia odolnosť v tlaku v Mpa oproti OSB-3 doske
–      Jej vyššia odolnosť v ťahu v Mpa oproti OSB-3 doske
 
 
výrobok s najlepším pomerom ceny a kvality
– ekologický výrobok pre Vaše zdravie
        – prestížny certifikát FSC (Forest Stewardship Council)
        – spĺňa prísne požiadavky na obsah formaldehydu (trieda E1)
        – dosky neuvoľňujú škodlivé látky
– jednoduchá montáž
– široká škála použitia – od podlahy až po strechu
        – konštrukcia skeletov
        – pokrytie podláh
        – obklady stien v exteriéri aj interiéri
        – záklopy stropov
        – podbitie krytín
        – podhľadové šalovanie
        – vybavenie obchodných a výstavných priestorov
        – ploty
        – výroba obalov
– vynikajúca pevnosť pri zaťažení vo všetkých smeroch
        – pevná na zaťaženie v každom mieste (do 20 MPa)
        – vysokú pevnosť potvrdzujú vynikajúce výsledky v testoch na ťah i tlak.
        – neuveriteľná pevnosť kotvenia vrutov, klincov, nábytkových kolíkov
– ideálna plasticita, ľahká opracovateľnosť a estetický vzhľad
– výborný akustický a tepelný izolant
        – doska MFP o hrúbke 12 mm vzhľadom na svoju hustotu
          je lepším izolantom ako tehla o hrúbke 11,4 cm
– vysoká odolnosť proti vlhkosti a hnilobným baktériám
        – súčiniteľ zväčšenia objemu je iba 10% a je lepší ako v prípade OSB (15 %).
– zvýšená odolnosť proti ohňu
        – klasifikácia podľa EN 13501-1 je Ds2-d0
        – lepené nehorľavým lepidlom